ALK

Wat is ALK?

ALK staat voor Aanhoudende Lichamelijke Klachten. Dit zijn klachten waarbij geen medische oorzaak is gevonden. Denk hierbij aan hoofdpijnklachten, buikpijnklachten, chronische pijnklachten en vermoeidheid. Ook ademhalingsproblemen (disfunctionele ademhaling) en spanningsklachten horen hierbij. ALK komt veel voor bij jongeren.

Behandeling

Als kinderfysiotherapeut kan ik een bijdrage leveren om de klachten te verminderen. Een behandeling start met een uitgebreid intakegesprek om te kijken welke factoren van invloed zijn op de klachten. Omgevingsfactoren spelen hierbij een belangrijke rol. Afhankelijk van de soort klachten richt de behandeling zich op ontspanningsoefeningen, ademhalingsoefeningen, pijneducatie, leren voelen en bewust worden van signalen die het lichaam afgeeft, meer grip krijgen op de klachten, opbouwen van belastbaarheid of sterker maken van het lichaam.  

Samenwerking

Soms is een aanpak met meerdere disciplines nodig. Door samen te werken met een psycholoog, maatschappelijk werker of begeleiders vanuit school kan op meerdere vlakken het probleem worden aangepakt.
Ik ben aangesloten bij het ALK netwerk kinderen van Isala. Dit is een netwerk van kinderfysiotherapeuten die gespecialiseerd zijn in het behandelen van kinderen en jongeren met ALK.