Samenwerkingen

Samenwerkende disciplines

  • Consultatiebureau
  • Scholen
  • CJG, Centrum Jeugd en Gezin
  • Revalidatie-, kinder-, en huisartsen
  • Buurtsportcoaches
  • Fysiotherapiepraktijken
  • Logopedie
  • Diëtiek
  • Podotherapie
  • Sportverenigingen

Fysiocentrum d’Olde Bank in Wapenveld

Fysiocentrum d’Olde Bank is een fysiotherapiepraktijk in Wapenveld. In deze praktijk is de 2e locatie van Kinderfysio Lee gevestigd.

Bezoek website 

Logopediepraktijk Hattem

Geke den Otter en Marga Franken zijn de logopedisten van Logopediepraktijk Hattem. Zij zijn ook werkzaam in de MFC de Marke in Hattem.

Bezoek website

HUB Hattem

Het team van HUB Hattem bestaat uit 3 enthousiaste buurtsportcoaches. Zij organiseren activiteiten die gericht zijn om kinderen meer te laten bewegen. Daarnaast zetten zij zich in samen met hun partners voor een gezonde en actieve leefstijl voor kinderen.

Bezoek website

Villa ExpertCare Wezep

Villa ExpertCare is een tehuis voor chronisch zieke kinderen. Kinderen kunnen hier logeren of kunnen hier een periode verblijven om het thuisfront meer rust te geven. Zij bieden naast de zorg in de Villa ook thuisverpleging aan. 
Als kinderfysiotherapeut ben ik betrokken bij Villa ExpertCare.

Bezoek website

Zit met Pit!

Zit met Pit! is een lesprogramma voor kinderen vanaf groep 5, gericht op het aanleren van een goede (werk)houding en een gezonde balans tussen zitten en bewegen. Daarnaast verzorgt Zit met Pit! workshops ´Bewegend Leren´ voor leerkrachten in samenwerking met de kinderfysiotherapeut.

Bezoek website

KIDS Zwolle

KIDS Zwolle is een stichting die beweegactiviteiten aanbied voor kinderen die niet goed mee kunnen komen bij een reguliere vereniging door een motorische achterstand, lichamelijke beperking of gedragsproblemen.

Bezoek website

KNGF is de beroepsvereniging voor fysiotherapeuten

Bezoek website

NVFK is de beroepsvereniging voor kinderfysiotherapeuten en is onderdeel van het KNGF

Bezoek website