Klachtenregeling

Heb je een klacht over de behandeling of de manier waarop er met je kind wordt omgegaan dan is het goed om dit kenbaar te maken bij mij. Levert een persoonlijk gesprek niet het gewenste resultaat op, dan kun je gebruik maken van de klachtenregeling van het KNGF.