Vergoedingen

De praktijk heeft met bijna alle zorgverzekeraars een contract. Voor 2023 heb ik helaas moeten besluiten om geen contract af te sluiten met de zorgverzekeraar ‘Zorg en Zekerheid’.  Met alle overige zorgverzekeraars is er wel een contract afgesloten. 

Vanuit de basisverzekering heeft elk kind recht op 18 behandelingen. Dit gaat niet ten koste van het eigen risico. Wanneer je aanvullend verzekerd bent, is het afhankelijk van de polis hoeveel behandelingen extra vergoed worden.

Chronische indicatie

Is er sprake van een chronische indicatie, dan worden alle behandelingen kinderfysiotherapie uit de basisverzekering vergoed.

Praktijktarieven

Wanneer je door je behandelingen heen bent gelden de praktijktarieven.

DTF of verwijzing?

De praktijk is direct toegankelijk (DTF) en dat betekent dat er geen verwijzing nodig is van een arts. Wanneer kinderen aan huis worden behandeld of bij een chronische indicatie is er wel een verwijzing nodig van een huisarts of specialist.

Heb je vragen over je zorgverzekering of vergoedingen neem dan contact op. Ik help je graag hierbij.