Missie van de praktijk

‘Kinderfysio Lee’ is een 1e lijns kinderfysiotherapiepraktijk die ondersteuning biedt aan kinderen met een ontwikkelingsprobleem. Met de regie van ouders zal kinderfysiotherapeutische behandeling een bijdrage leveren aan de ontwikkeling zodat een kind met voldoende zelfvertrouwen zich kan handhaven in een uitdagende omgeving.

Kind – taak – omgeving     

Kinderfysiotherapie richt zich op het bewegend functioneren van een kind. Hierbij wordt bij elk kind gebruik gemaakt van het model kind-taak-omgeving.
Kind: het kind staat centraal
Taak: de motorische vaardigheid of activiteit waar een kind moeite mee heeft
Omgeving: de omgeving van het kind zoals thuis/school/sportclub